Resum i posicionaments de la CUP al Ple del 24 de setembre

Aquests són els posicionaments de la CUP respecte els principals temes tractats en el darrer Ple municipal, on es van tractar una sèrie de punts referents als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o declarar Blanes Ciutat Acollidora de persones refugiades de la guerra de Síria, entre d’altres temes que a continuació exposem.

1. Fixar els dos dies festius addicionals amb obertura comercial autoritzada de l’any 2016.
La proposta que es va sotmetre a votació proposava els dies 20 de març i 4 de desembre i va comptar amb suport de tots els grups municipals. La CUP vam votar-hi favorablement.

2. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i Aprovació del Pla de carrera professional.
En aquests dos punts es sotmetien a votació propostes que afectaven a la plantilla de l’Ajuntament. El posicionament de la CUP en aquests punts va ser l’abstenció, ja que aquestes propostes havien arribat pocs dies abans de la celebració del Ple i sense cap mena de marge per valorar-les pertinentment. Amb aquest nul marge de maniobra la CUP ens vam reunir amb treballadors de l’ajuntament (sindicats i no sindicats) i vam arribar a la conclusió que aquestes propostes caldria treballar-les una mica més, per tal de cercar el màxim consens entre totes les parts implicades. En aquest sentit la CUP va demanar que es retirés la proposta i que s’ajornés el debat pel proper Ple. A més vam argumentar que, des del nostre punt de vista, consideràvem que no hi havia pressa per aprovar les propostes en aquest Ple i que ens podíem donar tots plegats un mes de marge per treballar bé un tema tant important com aquest amb la participació de totes les parts. Finalment aquests dos punts es van sotmetre a votacio i foren aprovats amb les vots favorables de PSC, CiU, ERC, Cs,PP i les abstencions de la CUP, EUiA-ICV i Batega per Blanes.

3. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per reclassificació de llocs de treball de la Policia Local.
La CUP vam votar a favor. El punt es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals.

ajuntament ple blanes

4. Aprovar una proposta d’acord de recolzament i solidaritat amb les demandes que l’Associació de Víctimes de la Talidomida formulen al President del Govern d’Espanya i a la companyia farmacèutica alemanya Grünenthal.
La CUP vam votar a favor. El punt es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals.

5. Aprovar l’inici dels treballs de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM).
El POUM és la normativa que marca les línies mestres i regeix la planificació urbanística de Blanes (edificacions, zones verdes, habitatges, vials etc). Aquest punt proposava iniciar-ne els treballs de revisió degut al contenciós administratiu interposat per l’associació de Càmpings de Blanes, que va declarar nul l’actual POUM atès que considera que els estudis d’inundabilitat no s’ajusten a la normativa. La CUP vam votar-hi a favor i vam demanar a l’equip de govern que, ja que s’ha de refer el POUM, seria una bona ocasió per posar de nou sobre la taula les al•legacions ciutadanes i de col•lectius que l’actual POUM va rebre en el seu moment, però que foren desestimades. També vam demanar que la redacció del nou POUM vagi acompanyada d’un procés participatiu real obert al conjunt de la ciutadania i que no sigui a porta tancada. El punt fou aprovat amb els vots a favors de tots els grups municipals.

6. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 313.04, reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb finalitat lucrativa.
Aquest punt proposava regularitzar les taxes per us de l’espai públic amb finalitat lucrativa, concretament es referia a la situació del mercat de La Plantera. La CUP vam votar-hi a favor, però vam demanar que quan s’iniciï de nou el debat sobre les taxes municipals es posi en marxa un debat obert a la ciutadania i a tots als agents implicats. El punt fou aprovat amb els vots a favors de tots els grups municipals.

7. Aprovació de la sol•licitud per acollir-se al règim especial de reintegrament del saldo deutor resultat de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013 previst a la disposició addicional desena del RDL 17/2014.
Aquest punt es referia als terminis de liquidació de deute per part de l’Ajuntament de Blanes vers l’estat espanyol, posant sobre la taula la possibilitat de fer-ho en tres anys o bé prorrogar aquest marge, tal com proposava el redactat del punt, fins a deu anys. La CUP ens vam abstenir perquè considerem que aquest no hauria de ser el nostre deute i que la perspectiva que hem de tenir en ment és la de la ruptura amb tot el que representa l’estat espanyol i avançar en la construcció de la República Catalana independent. El punt fou aprovat amb els vots favorables del PSC, CiU, EUiA-ICV, Cs, ERC, Batega per Blanes i les dues abstencions de la CUP.

8. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA pel tancament del carrer Ample en el marc de la setmana per la mobilitat sostenible i segura.
Aquesta moció proposava posar en prova el tancament del carrer Ample aprofitant la setmana per la mobilitat sostenible i segura (entre l’11 i el 18 d octubre), valorar-ne el seu funcionament i estendre el tancament total o parcial durant la resta de l’any. La CUP ens vam abstenir en la votació perquè considerem que el tema de la mobilitat a Blanes és un aspecte que cal treballar amb molta cura i abordar-ho amb la dedicació que aquest requereix, especialment quan es planteja alegrement tancar (encara que sigui per uns pocs dies) algunes de les arteries principals del poble, que afecta no només al centre sinó al conjunt del municipi. Per la CUP aquesta moció estava plantejada en uns termes i unes formes que no compartim en absolut i considerem que no es pot frivolitzar amb un tema tant important com és la mobilitat. Tot i així entenem que cal encetar aquest debat, que ha de ser forçosament col•lectiu. El punt fou desestimat en rebre 4 vots favorables (EUiA-ICV), 13 vots contraris (PSC,CiU, ERC i Cs) i 4 abstencions (CUP i Batega per Blanes).

9. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, CUP i PSC per declarar Blanes Ciutat Acollidora de persones refugiades de la guerra de Síria.
La CUP vam votar-hi a favor. Aquesta moció demanava un compromís del municipi de Blanes per acollir persones refugiades i facilitar allotjament temporal, manutenció, ajudar-los jurídicament amb la tramitació dels seus expedients de refugi i posar a la seva disposició els serveis públics de formació, acollida, llengua, integració, etc., facilitar l’empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i conseqüentment garantir l’accés als serveis bàsics. La moció proposava donar suport i col•laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol•licitants d’asil, incorporar l’asil als plans d’acollida i definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les persones sol•licitants. La moció fou aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

10. Precs i preguntes.
En el torn de precs i preguntes la CUP vam demanar en quin punt es troba la preparació de la consulta popular per decidir si Blanes s’adhereix a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). La desposta fou que s’ha traslladat la petició per fer la consulta a la Generalitat de Catalunya i que s’està a l’espera de la resposta. Pel que sembla doncs no s’ha iniciat cap tasca a nivell municipal per preparar la consulta.
En el darrer ple la CUP vam demanar a l’equip de govern que es faci pública tota la documentació relativa als plens municipals abans de cada sessió, per tal que la ciutadania hi tingui accés i pugui participar més activament de la política municipal. Vam demanar en quin punt es trobava aquest tema. La resposta de l’equip de govern fou que calia valorar-ho, quan de fet el passat mes de juliol es va dir que no hi hauria problema. Demanem que pel proper ple ja sigui possible que els blanencs i blanenques puguin accedir a tota la informació dels plens municipals.
Finalment, vam demanar que es facin públiques, a través de la web municipal, la relació detallada d’ingressos que els regidors i regidores de l’ajuntament perceben cada mes.

11. Preguntes del públic assistent.
En el torn d’intervenció de la ciutadania es van platejar temes referents a la mobilitat i transit del carrer de la salut, la queixa per la situació a la zona d’oci nocturn dels Pins i el malestar que ocasiona als veïns i les demandes del col•lectiu Progat, per cercar solucions a l’augment de les comunitats de gats a la nostra vila.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s