Què hem fet

L’any 2011 la CUP vam concórrer a les eleccions municipals a Blanes per primera vegada amb l’objectiu de consolidar a la vila el projecte polític de l’esquerra independentista i bastir un espai de treball que tingués una pota al carrer i una altra dins l’Ajuntament.

La CUP va obtenir 622 vots i es va quedar a les portes de tenir representació al consistori blanenc. Tot i així, vam creure que calia seguir impulsant un projecte per canviar Blanes i que calia fer-ho esdevenint un contrapoder des de fora el consistori, sense renunciar a fer política institucional malgrat no tenir representació.

D’aquesta manera hem treballat molts aspectes que afecten a la vida social de Blanes des de fora i hem presentat moltes propostes al Ple municipal. Ara és l’hora de seguir-ho fent: des de dins i des de fora.

Pla Director de Participació Ciutadana

La CUP va ser l’impulsora d’una moció en la qual es demanava l’elaboració  d’un Pla Director de Participació Ciutadana com a eina per engegar definitivament una democràcia participativa a Blanes.

La creació d’aquesta nova eina anava adreçada  directament als ciutadans i les associacions de Blanes, que en són en realitat els usuaris i destinataris finals. Així doncs, la implicació de les entitats havia de ser clau per elaborar i revisar de manera efectiva el marc normatiu de participació ciutadana a la nostra vila.

Aquesta moció finalment va aprovar-se al Ple de Blanes però, malauradament, un any després de l’aprovació de la moció, i malgrat la gran expectació que va aixecar la presentació del projecte al poble, l’equip de govern va arraconar el Pla Director de Participació Ciutadana al·legant problemes econòmics per afrontar el suport tècnic i el material necessari per garantir la viabilitat del pla.

No obstant això, no hem parat de reclamar la necessitat de reprendre el Pla Director de Participació Ciutadana.

Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

La CUP va ser l’impulsora d’una moció que demanava modificar el ROM per permetre que les entitats i els ciutadans poguessin participar activament dels Plens municipals, ja fos formulant preguntes per escrit o presentant propostes per tal que aquestes fossin debatudes i votades pel consistori amb els mateixos drets d’exposició i rèplica que qualsevol grup municipal.

El Ple va negar el dret a rèplica de les entitats, però es van aprovar parcialment les modificacions proposades i es va aconseguir que, a hores d’ara, els ciutadans i les entitats puguin fer preguntes sobre qualsevol aspecte local, encara que no s’hagi tractat durant la sessió plenària, sempre i quan s’hagi presentat la pregunta per escrit com a mínim 24 hores abans.

Així mateix, arran de la modificació del ROM, les entitats blanenques poden presentar propostes directament al Ple per tal que puguin ser discutides i debatudes pels representants polítics. A més a més, és el representant de l’entitat qui pot presentar la proposta. Malauradament, però, el fet que no s’aprovés el dret a rèplica impossibilita el debat obert i transparent entre la ciutadania i els regidors.

Per últim, cal destacar també que es va aprovar el punt que obria la porta a les entitats a manifestar-se als Plens municipals sobre aquells temes que figurin en l’ordre del dia i en els quals es vegin implicades o tinguin alguna relació amb el seu àmbit d’acció.

Primera audiència pública sobre el pressupost i les taxes municipals

La CUP va presentar un escrit on demanava a l’equip de govern que convoqués una Audiència Pública sobre els pressupostos de l’Ajuntament per a l’any 2015.  Així mateix, va iniciar una campanya de pressió i recollida de suports al carrer, sota el pretext que el pressupost i les ordenances fiscals són un tema primordial que afecta de manera directa els veïns i veïnes del municipi i el teixit associatiu, motiu pel qual és necessari implicar el conjunt de la ciutadania en aquest debat.

L’Audiència Pública és un espai de participació ciutadana que té per objectiu que els ciutadans i les entitats del municipi puguin rebre de manera directa per part del govern municipal informació sobre temes i actuacions municipals d’interès general i, al mateix temps, intervenir i fer suggeriments a l’equip de govern per tal que es puguin tenir en compte.

L’escrit de la CUP es va aprovar per Ple i, finalment, es va celebrar la primera Audiència Pública de Blanes.

Ordenança de residus

Vam presentar al·legacions a l’ordenança que el Ple de Blanes havia aprovat inicialment.

En aquestes al·legacions, vam posar de manifest que l’ordenança regulava excessivament les obligacions de la ciutadania en l’apartat de neteja de la via pública, fins al punt de delegar la neteja de voreres als propietaris o inquilins d’immobles. En canvi, les obligacions per part de l’Ajuntament, com podrien ser els plecs de clàusules a complir en neteja viària, jardins o platges, no es veien reflectides enlloc.

Així mateix es va posar de manifest que aquesta ordenança emmascarava una ordenança de civisme encoberta, fins al punt que arribava a sol·licitar una fiança a les entitats per poder realitzar activitats i contemplava multes pecuniàries per incompliment de les obligacions de neteja.

També vam posar de manifest que l’ordenança havia de tenir la sensibilització ambiental de la població com a punt de referència, ja que a al text només s’hi dibuixava una voluntat coercitiva.

Les al·legacions van ser parcialment admeses i es va modificar l’ordenança.

Ordenança activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic

Vam presentar al·legacions a l’ordenança que el Ple de Blanes havia aprovat  inicialment.

Les al·legacions presentades pretenien corregir l’excés de les activitats hoteleres, especialment per a aquells establiments de 3 o més estrelles, la qual cosa suposava deixar en un segon terme el petit comerç. També vam pretendre fomentar totes aquells projectes basats en la utilització de les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social, a més a més d’incloure un barem d’otorgació dels ajuts basats en la tarificació social.

Presència en les diferents lluites locals, socials i nacionals

Moviments i protestes contra les retallades a la sanitat pública, ILP d’Educació, plataforma Aturem la C-32, consulta popular per la independència de Catalunya, mobilitzacions pel referèndum del passat 9-N…

Presència en els moviments socials i participació al Casal La Cooperativa, l’Ateneu Sa Fere Ferotge, La Xarxa de Lluita pels Drets Socials de Blanes i Blanes Participatiu.

assemblea cupblanes

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s